Palm Oil Mill Effluent Cleaning Service

Kualiti Alam Hijau kini menyediakan perkhidmatan Pembersihan Kolam Kilang kelapa Sawit dengan kerjasama MPOB, Perkhidmatan ini ditawarkan dengan percuma!

Faedah Selepas Perkhidmatan
✅ Tidak lagi memerlukan kolam lanjutan
✅ Segala Kos akan ditanggung pihak kami
✅ Tiada pecemaran bau
✅ Tiada pencemaran sungai
✅ Persekitaran Hijau

22 Nov 2022

Anny