Pihak berkuasa tempatan seluruh Malaysia kuat kuasa Perangkap Minyak